ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 24สพม30 ชัยภูมิ สพม
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับส่วนราชการ
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 07/12/2557
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24