ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวัฒนา คะโยธาเขาวงพิทยาคารลาออกจากราชการ 
2นายคณาพัฒน์ บุญหลังมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ลาออกจากราชการ 
3นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์คำเจริญวิทยาคมสพม.26 สพม.26