ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิรัตน์ จักษุดำเขาพระนอนวิทยาคมถึงแก่กรรม 
2นายสงกรานต์ พันธ์โนราชสมเด็จพิทยาคมรร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24
3นางรัดดา ชราโรจนามนพิทยาคมรร.นางามวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
4นางนัฐภรณ์ ภามาศบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์รร.หนองแสงวิทยาเสริม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
5นางรุ่งตวัน ยุบลชิตคำม่วงรร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24
6นายมณฑล ภูผิวเดือนคำเจริญวิทยาคมรร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24
7นายสุริยา ศุภวิเศษหัวหินวัฒนาลัยขาดไปสพม.24 สพม.24
8นางอาภาภัทร วรรณพราหมณ์กุฉินารายณ์ถึงแก่กรรม 
9นางทิพพาภรณ์ ศรีบุรินทร์ท่าคันโทวิทยาคารถึงแก่กรรม